PVV Provincie Groningen

Wist u dat ...

PVV vakliteratuur

... windmolens geen brandstof besparen?

Windmolens besparen geen brandstof: Wereldwijd nemen de protesten tegen windenergie toe. Redenen: de aantasting van het landschap, geluidsoverlast en de vele vogelslachtoffers, maar vooral het feit dat windturbines niet doen waarvoor we ze hebben geplaatst: brandstof besparen en de CO2-uitstoot terugdringen.
Klik op de tekst om deze video te bekijken op 'youtube' ...

... er al 16 jaar geen opwarming van de aarde is?

e aarde blijkt sinds begin 1997 niet meer warmer te zijn geworden. Daarmee is de periode van opwarming van de aarde net zolang als de periode dat de aarde wel opwarmde: zestien jaar. Van 1980 tot 1996 werd de aarde warmer, daarna niet meer. Dat meldt de Daly Mail.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op de Telegraaf

... er nog voor 189 jaar olie is?

The global energy map is changing in dramatic fashion, the International Energy Agency said as it launched the 2012 edition of the World Energy Outlook (WEO). The Agency's flagship publication, released today in London, said these changes will recast expectations about the role of different countries, regions and fuels in the global energy system over the coming decades.
Klik op de tekst om het onderzoek te lezen bij de International Energy Association

... de windindustrie de meest corrupte en corrumperende industrie ter wereld is?

Een gepensioneerde rechter van het Deense Hooggerechtshof, Peter Rørdam, doet in de Kopenhagen Post een boekje open over de windindustrie. Hij zegt letterlijk dat de windindustrie de meest corrupte en corrumperende industrie ter wereld is. Hij zegt ook dat de windindustrie zo corrupt is vanwege de leugens die ze vertellen, de feestjes met politici en toezichthouders op kosten van de belastingbetaler en dat wanneer ze die leugens niet zouden vertellen en ze geen feestjes met politici hadden ze helemaal niet zouden bestaan. Politici, zegt Rørdam, zijn geobsedeerd door wind. Uiteraard slaat zijn verhaal op de situatie in Denemarken. Kenners zeggen echter dat wat zich in Denemarken afspeelt zich ook in Engeland, de VS, Canada en Australië openbaart.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen .

... groene stroom niet groen is?

De Nederlandse Energie Maatschappij (NLE) biechtte 13 mei 2013 in paginagrote advertenties in een aantal kranten op te sjoemelen met groene stroom. Niet alleen trekt de NLE zelf het boetekleed aan, ook beweert de energieleverancier dat concurrenten eveneens de klant voorliegen.
Klik op de tekst om deze bekentenis te lezen.

... regenwormen voor opwarming van de aarde zorgen?

De ongewervelde beestjes blijken de uitstoot van broeikasgassen vanuit de bodem te verhogen. Koolzuurgas gaat met een derde omhoog, lachgas met 42 procent. Laatstgenoemde komt via de gangenstelsels van de wormen in de atmosfeer terecht, waardoor het niet meer tijdig kan worden omgezet naar stikstofgas, dat niet schadelijk. Lachgas kan gemakkelijker via hun gangenstelsels ontsnappen naar de atmosfeer voordat het omgezet kan worden naar het onschadelijke stikstofgas.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op 'SpitsNieuws' ...

... de privé investeerders van 6 grote windparken in Groningen zich hebben teruggetrokken?

De 'goldrush' van privé-investeerders die vaart willen maken met plannen voor zes grote windparken in de provincie Groningen is voorlopig gestaakt.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op 'DvhN' ...

... er tekorten aan stroom kunnen ontstaan door windmolens?

Energiebedrijven vrezen stroomtekorten door de groeiende populariteit van groene energie. Zonne- en windenergie krijgen een groeiend aandeel in de energievoorziening, maar zijn niet altijd voorhanden.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op 'de Telegraaf' ...

...doelstelling offshore wind onhaalbaar is wegens materiaaltekort van het mega stopcontact?

Hartman wijst op de complexe leveringsmarkt voor materialen, waar de wachttijd voor onderdelen voor benodigde kabels en transformator- en converterplatforms inmiddels is opgelopen tot "50 tot 60 maanden". "Die markt is helemaal overspannen. De productiecapaciteit is beperkt", aldus Hartman. Dit suggereert dat ook wanneer niet Tennet de aansluiting verzorgt maar de windparkontwikkelaars zelf die verantwoordelijkheid houden, dit het probleem niet oplost.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen

... veel mensen niet weten wat de groene leugen inhoud?

Een rondje door Perth met een vragenlijst toonde aan dat maar liefst rond de helft van de populatie denkt dat klimaatverandering de oorzaak is van tsunami's, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Zie hier het resultaat van devaluerend onderwijs gekoppeld aan indoctrinatie met laten we zeggen populair wetenschappelijk geleuter in de media. 37% is zo gebrainwashed dat men denk dat het zinvol is om het koolstofgehalte van hun lichaam te reduceren. Een kwart wordt zo door het woord koolstof in de war gebracht dat ze liever geen voedsel eet met koolstof er in! Maar liefst de helft denkt dat voedsel zonder koolstof veiliger is??? 44% wil koolstof uitbannen. 28% denkt dat er sowieso geen koolstof in voedsel zit. 47% denkt dat CO2 een gif is, 23% denkt dat CO2 zichtbaar is door zijn kleur. Er zit 0,038 % CO2 in de lucht, maar bijna de helft van de ondervragden denkt aan meer dan 10 % en een vijfde denkt meer dan 50%. Niet geheel verassend zijn het vooral de jongeren die overal het verst naast zitten en de meeste waanideën hebben. Van deze groep denkt 76 tot 82 % dat een beetje CO2 in de lucht verantwoordelijk is voor de platentektoniek met aardbevingen en vulkaanuitbarstingen als gevolg. Een derde van de Australiërs denkt dat een CO2 reduktie van 5% in 2020 de temperatuur met meer dan een graad omlaag zal brengen, terwijl dit volgens de theorie van de IPCC zelf slechts 0,0000175 graad Celsius is.
Klik op de tekst om een uitleg hierover te krijgen

... windenergie op kan raken?

“Windmolens hebben niet de toekomst.” Dat zegt milieu- en technologiejournalist Kris de Decker. De Decker deed onderzoek naar verschillende wetenschappelijke studies die over windenergie zijn gepubliceerd. Hij ontdekte dat de verwachtingen van windenergie veel te hoog gespannen zijn. Er is slechts zeer beperkt windenergie beschikbaar....
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op 'Wereldburgers.tv' ...

... windenergie slechts 6% van de totale stroomverbruik kan leveren?

Er is geen gebrek aan ambitieuze plannen voor de grootschalige inzet van windturbines. In eerdere artikels hebben we daar al een aantal vraagtekens bij geplaatst ...
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op LowTech Magazine ...

... steeds meer energiedeskundigen zeggen dat je direct moet stoppen met windenergie?

Duurzaamheid, energie, alternatieve mogelijkheden, natuur, allemaal onderwerpen waar momenteel veel belangstelling voor is. Dat bleek enkele weken geleden op een FNP-bijeenkomst in de Groene Weide, dat bleek maandagavond op een VVD-bijeenkomst in De Wijnberg. De belangstelling voor het onderwerp over ,duurzame energie’ was zo groot dat er zelfs stoelen bijgesleept moesten worden om iedereen een plekje te kunnen geven. ...
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op Bolswards Nieuwsblad ...

... de VVD nu pro windenergie is en dus anno oktober 2012 in hun standpunt is gedraaid?

De VVD wil af van de windmolenparken in Nederland. Volgens de liberalen worden de onrendabele molens in stand gehouden door miljarden euro’s aan subsidies.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op Elsevier ...

... de samenstelling van de kosten van windenergie een diep bewaard geheim is?

Elektriciteit uit wind legt beslag op de capaciteit van centrales, die gestookt worden met fossiele, of andere brandstof. Hoe groot dat beslag is, en hoeveel extra brandstof het kost, is onbekend. In het onderstaande artikel is een schatting gemaakt. Dit extra brandstofbeslag moet worden gevoegd bij de brandstof, die bouw en installatie van windmolens met de bijbehorende netinpassingsapparatuur en leidingen vergen. Samengenomen is het twijfelachtig of windelektriciteit brandstof spaart en CO2-uitstoot vermindert. Vermoedelijk is dat niet het geval. Wat overeind blijft, zijn de extra kosten.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen.

... elke baan in de windindustrie ongeveer 2 banen in de zorg kost?

Wanneer ik stel dat een groene baan één op één een verpleegstersbaan kost, is dat helaas een ernstig tekortschietende simplificatie. In de belangrijkste landen die inzetten op duurzame energie zijn namelijk econometrische studies gedaan naar hoe het nou precies zit met die groene banen. Een greep daaruit: Het vooroplopende Spanje, maar liefst twee voor het superduurzame Duitsland, windparadijs Denemarken, de Verenigde Staten en tot slot twee voor Italië. ...
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op Climategate.nl ...

... in 2009 al is aangetoond dat windenergie zinloos is?

Windmolens besparen veel minder fossiele brandstoffen en CO2 dan altijd is aangenomen. Het is zelfs niet onmogelijk dat het bouwen van een windmolen juist leidt tot een hoger gebruik van fossiele brandstoffen en dus een hogere uitstoot van het broeikasgas CO2. Dit blijkt uit een studie die deze week is gepubliceerd in het blad Spil (De brandstofkosten van windenergie; een goed bewaard geheim) ...
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op 'Elsevier' ...

... windmolens soms kunnen exploderen?

Windmill Disaster: Large windmill overspeeds when braking system fails and disintegrates ...
Klik op de tekst om deze video te bekijken op 'YouTube' ...

... Shell stopt met 'windmolenparken op de Noordzee'?

Shell will not be joining David Cameron's crusade to attract private sector investment into creating a North Sea wind revolution, despite its commitment to turbines in the US. Simon Henry, the company's finance director, said Shell "can't make the numbers" add up to justify building offshore wind farms ...
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op 'Businessgreen' ...

... er in maart 2013 een nieuwe gasbel is gevonden die de aarde voor 100 jaar van gas kan voorzien?

Japanse wetenschappers zijn erin geslaagd om methaan afkomstig uit ijskristallen onder de oceaanbodem in gasvorm naar boven te krijgen. De schatting is dat er twee tot tien keer zoveel methaanhydraat onder de zeebodem zit als alle nu bekende aardgasvoorraden bij elkaar.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen bij de NOS

... de aarde steeds groener wordt door aardolie?

De planeet wordt steeds groener volgens prof Matt Ridley. Een prachtige presentatie over hoe de groene gekte een bedreiging vormt voor onze economie...
Klik op de tekst om deze presentaie te bekijken ...

... de productie van windmolens niet milieuvriendelijk plaatsvindt?

In de stad Baotou in Noord China aan de grens met Mongolië, voltrekt zich een humanitaire ramp van ongekende omvang. Met dank aan de windmolens die in Nederland, Engeland, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Schotland het groene plaatje moeten inkleuren....
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op Fibronot

... dit niet erg kentenbewust is?

This toxic lake poisons Chinese farmers, their children and their land. It is what's left behind after making the magnets for Britain's latest wind turbines... and, as a special Live investigation reveals, is merely one of a multitude of environmental sins committed in the name of our new green Jerusalem
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op The Daily Mail

... en dat er veel gif gebruikt wordt?

Modern changes in lifestyles have seen directly contrasting fortunes in two key application areas for phenol and acetone. Typically 40% of phenol sold globally is consumed in the production of bisphenol A, an intermediate by-product which is in turn converted into two principle materials - polycarbonate and epoxy resins.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op Borealisgroup

... er nooit voldoende magneet metaal op aarde is voor het totaal aantal geplande windparken?

Simon Rozendaal heeft het al vaker betoogd: duurzame energie is flauwekul. Nu gaat hij in op de gevolgen voor de planeet als we die vol zetten met windmolens en zonnecellen.
Klik op de tekst om deze video te bekijken op Elsevier

... Shell (Koninklijke Olie) zich terugtrekt uit windenergie?

Shell will not be joining David Cameron's crusade to attract private sector investment into creating a North Sea wind revolution, despite its commitment to turbines in the US.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op BusinessGreen

... Nederlandse (linkse) politici overdreven reageren op risico's?

Asbest, hoogspanningsmasten en zendmasten: Nederlanders en politici in het bijzonder reageren overdreven op risico's. Dat vindt bijzonder hoogleraar Besturen van veiligheid Ira van Helsloot en Simon Rozendaal is het met hem eens.
Klik op de tekst om deze video te bekijken op Elsevier

... Engeland geen toekomst meer ziet in windenergie?

Broken down and rusting, is this the future of Britain's 'wind rush'?
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op The Daily Mail

... en de subsidsie per 2020 uitgefaseerd gaat worden?

De Britse subsidiekraan voor onshore windenergie en voor zonnepanelen staat op het punt dichtgedraaid te worden. Tegen 2020 moet de staatssteun voor panelen en op land geplaatste windmolens uitgefaseerd worden.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op de Groene Courant

... Portugal ook miljoenen gaat bezuinigen op windenergie?

Following January's suspension of feed-in tariffs for new wind power projects, the Portuguese economy minister Álvaro Santos has announced tariff cuts for existing wind farms of between €100 and 200 million.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op Windpower Monthly

... er regelmatig ongelukken gebeuren met windmolens?

Er verschijnen met regelmaat filmpjes van ongelukken op YouTube
Klik op de tekst om de beelden te bekijken op Wind Nee .nl

... windmolens de aarde juist opwarmen?

Wind turbines could warm local climates up to ten times faster than the natural rate, a study has shown. Air temperatures around four of the world’s largest wind farms have increased by up to 0.72C in a decade, researchers have found
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op Daily Mail

... kilimaatsubsidies evenveel kosten als €18 mrd bezuinigingen?

Het was meer dan 18 miljard euro dat hij wegsmokkelde, zo blijkt bij nauwkeuriger lezen van het rapport van de Algemene Rekenkamer uit 2010 ‘subsidieregelingen duurzame energieproductie’.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op Climategate.nl

... de kosten voor de overheid voor offshore wind tussen €8 miljard en €15 miljard worden geschat?

Dankzij grote reclamecampagnes van energiebedrijven als Nuon en Essent stapten de afgelopen jaren 2,7 miljoen huishoudens over op groene stroom. In Nederland wordt deze schone energie vooral gemaakt via windmolens of biomassa. Groene stroom is drie tot vier keer zo duur als gewone stroom (die afkomstig is uit kolen-, gas- of kerncentrales) maar kost de klant niets extra. Dat kan alleen omdat de overheid honderden miljoenen aan subsidies aan de energiebedrijven gaf om de groene stroom te verkopen. De komende jaren komen er nog miljarden euro's bij voor de duizenden windmolens die op zee moeten worden gebouwd. Of dat wel een verstandige investering is, is te zien in de Zembla-aflevering 'Handel in wind'.
Klik op de tekst om de Zembla-aflevering "Handel in wind" te bekijken bij de VARA

... slagschaduw van de wieken van windmolens zeer hinderlijk is?

Beschijnt de zon de mast en rotor van een windturbine, dan leidt dit tot een (bewegende) slagschaduw. Dit is de schaduw van de turbine op de ondergrond of achtergrond. Deze slagschaduw draait met de zon mee en reikt bij zonsopgang en -ondergang in de winter het verst.
Klik op de tekst om deze video te bekijken op WindNee.nl

... wind en zon gratis zijn maar geen goedkoope stroom bieden?

Wind- en zonne-energie zijn kostbaar en kunnen zeker de aankomende vijftien jaar niet zonder belastinggeld. Het argument dat er ook veel subsidie gaat naar fossiele brandstof, is volksverlakkerij. Simon Rozendaal legt uit hoe dat zit
Klik op de tekst om deze video te bekijken op Elsevier

... boeren miljoenen ontvangen aan subsidie voor windmolens?

Boeren uit Drenthe kunnen flink verdienen als ze een windmolen op hun land laten bouwen. De windturbine levert ze in de eerste vijftien jaar 1,2 miljoen euro winst op. Ondanks deze winst ontvangen de boeren een flinke subsidie voor duurzame energieproductie.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op Elsevier.

... windmolens funest zijn voor de watersport?

De recreatiesector vreest voor de teloorgang van het Friese IJsselmeergebied als er in de nabije toekomst een fiks aantal windturbineparken worden gebouwd. De bouw van de windturbines is het gevolg van landelijk beleid: Nederland heeft als doel om in 2020, 6000 Megawatt aan windenergie te realiseren. De Provincie Friesland moet daarvan 400 Megawatt opbrengen.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op Hiswa

... de hoeveelheid CO2 moleculen in lucht sowieso heel laag is?

Feeling guilty about your carbon footprint? You understand percent, which could be called parts per hundred. You're almost there to understanding parts per million, which is the way trace gases are described. You are in for a big surprise!
Klik op de tekst deze video te bekijken op YouTube

... er niet voldoende “speciale hytech metalen“voor windmolens beschikbaar zijn voor een duurzame economie?

Simon Rozendaal heeft het al vaker betoogd: duurzame energie is flauwekul. Nu gaat hij in op de gevolgen voor de planeet als we die vol zetten met windmolens en zonnecellen.
Klik op de tekst om deze video te bekijken op Elsevier

... en deze speciale metalen zeer schaars zijn?

Zonnepanelen, windenergie, elektrische auto's. Mooie plannen, maar er is één probleem: de materialen die daarvoor nodig zijn. Zeldzame-aardmetalen als dysprosium en neodymium dreigen de duurzame revolutie te verpesten
Klik op de tekst om dit artikel te lezen

... de Deense windmolenbouwer Vestas nog eens 3000 banen schrapt?

De Deense windmolenbouwer Vestas schrapt nog eens 3000 banen. Het bedrijf heeft last van het wegvallen van veel overheidssubsidies op windenergie en stevige concurrentie uit China. Vestas zal dit jaar eindigen met 16.000 werknemers, terwijl er begin dit jaar nog ongeveer 23.000 mensen werkten. In januari en augustus van dit jaar kondigde Vestas ook al twee saneringsrondes aan van 2335 en 1400 arbeidsplaatsen.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen.

... Mark Rutte kiezersbedrog pleegde?

Zie lijsttrekkersdebat 1 maart 2010 Hij verklaart “windmolens draaien op subsidie” zie 2 min 10sec
Klik op de tekst om dit fragment terug te kijken op Elsevier

... de scheep- en luchtvaar last heeft van offshore windparken?

Een windmolenpark in de Noordzee belemmert scheepvaart, visserij en de olie- en gaswinning. Bovendien verstoren de molens het zicht op de radar, waardoor schepen die in de buurt van de havens van Rotterdam en Amsterdam willen komen in gevaar worden gebracht.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op Elsevier.

... overheidswebsites niet de volledige waarheid vertellen over windenergie?

Op de website windenergie.nl, die wordt betaald door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, wordt een te positief beeld gegeven van windmolens. Kritische rapporten staan ten onrechte niet op de site.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op Elsevier.

... windmolens tweedracht zaaien in de samenleving?

Simon Rozendaal spaart bezwaren tegen windenergie en hij heeft twee nieuwe ontdekt. Ten eerste zaaien windmolens tweedracht in de maatschappij en daarnaast maakt het mensen oneerlijk. Zoals premier Rutte die tijdens een verkiezingsdebat nog fel tegen windmolens was en nu een park bij Urk aanlegt.
Klik op de tekst om deze video te bekijken op Elsevier

... Greenpeace schijnheilig is wat betreft windenergie?

Greenpeace meet met twee maten. Shell mocht van de actievoerders in 1995 niet het olieplatform Brent Spar in zee dumpen, maar Greenpreace liet zelf wel een oud schip tot zinken brengen. Ook als het om windmolens gaat is Greenpeace hypocriet.
Klik op de tekst om deze video te bekijken op Elsevier.

... windparken in Duitsland bijna allemaal stil staan?

Nederland wil de komende jaren het gebruik van groene stroom verhogen naar negen procent in 2010. Daar is veel voor nodig. Bijvoorbeeld 6000 MW aan windmolenparken in de Noordzee in 2020 (dat is zes keer zoveel windmolens als er nu al in heel Nederland staan). De kosten voor de overheid alleen al worden geschat op een bedrag tussen de acht en vijftien miljard euro. In Zembla wordt duidelijk dat er veel problemen te verwachten zijn van die windmolenparken op zee. Zo draaien windmolens soms heel hard en soms helemaal niet - ze zijn dus geen constante leverancier van stroom. Dat kan betekenen dat bij harde wind 's nachts het stroomaanbod groter is dan de stroomvraag. Als de stroom dan op het elektriciteitsnet komt, kan er een black-out ontstaan.
Klik op de tekst om de betreffende Zembla aflevering te bekijken

... windmolens zeker tien jaar nodig hebben om de energie te produceren die hun eigen fabricage, reparatie en onderhoud vergen?

Documentaire SPIEGEL-TV 2003. Nederlandse ondertiteling is mogelijk door op de knop caption te drukken in dit filmpje. Zijn windmolens wel zo goed als wordt gezegd? of draait vooral de subsidie-molen. In ieder geval investeerders krijgen waar voor hun geld (via subsidie).
Klik op de tekst om deze video te bekijken op YouTube

... windenergie nog lang niet betaalbaar is?

Er wordt ontzettend gesjoemeld met cijfers door de voorstanders van windenergie. Allemaal zeggen ze: het is maar een heel klein beetje duurder dan gewone energie. Maar die cijfers deugen helemaal niet.
Klik op de tekst om deze video te bekijken op Elsevier

... het al te laat is om (eventuele) opwarming van de aarde te stoppen?

Het is te laat om de opwarming van de aarde te stoppen door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. We moeten ons gaan voorbereiden op een warmere aarde. Dat zeggen twee klimatologen in het vakblad Nature Climate Change.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op vakblad Nature Climatechange?

... de scare-them-to-death politiek van GroenLinks inhoud dat u meer belasting gaat betalen?

In de nieuwe film Age of Stupid vergaat de wereld en wordt er teruggekeken vanuit het jaar 2055. Hoe hebben wij met zijn allen zo dom kunnen zijn de wereld zo om zeep te helpen? De film doet denken aan de Middeleeuwse flagellanten. Mensen die zichzelf geselden: 'Ik ben slecht, ik ben zondig, ik moet gestrafd worden'
Klik op de tekst om deze video te bekijken op Elsevier

... windmolens s ‘winters ijsklompen wegschieten metde snelheid van een kogel.

This video filmed by Larry Wunsch of Brownsville, Wisconsin who lives inside of Forward Energy wind farm there. He was out plowing his driveway when he saw a piece of ice the size of a bedsheet come from the turbine.
Klik op de tekst om deze video te bekijken op YouTube

... bij windkracht 4 en lager een windmolen bijna geen energie oplevert?

Het totale aantal kilowatturen dat door een windmolen in een jaar met al zijn vermogensvariaties tussen maximum en nul of nagenoeg nul wordt opgewekt als percentage van wat bij continu vol vermogen zou zijn geproduceerd heet de ' productiefactor'
Klik op de tekst om het boek "windmolens en wat meestal verzwegen wordt" te lezen

... luchtvervuiling allang geen groot probleem meer is?

Simon Rozendaal legt uit waarom het geen enkel probleem is om 100 kilometer per uur op de snelweg te rijden in plaats van 80.
Klik op de tekst om deze video te bekijken

... transitie naar duurzame economie vastloopt op “zeldzame aarde metalen” ?

Ze zijn helemaal niet zeldzaam, en het is onze eigen schuld dat China het monopolie in handen heeft, zo was de verrassende boodschap op het KIVI seminar “Zeldzame Metalen”: Raar of onmisbaar? op 1 november in Den Haag.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen Climategate.

... moeder aarde niet meer boos is?

De 90 jarige chemicus is beroemd, omstreden maar bovenal wetenschapper die bekend werd met zijn theorie dat de aarde een levend organisme is: Gaia. Biologen als Lynn Margulis hebben aan deze theorie een biologisch symbiotisch randje gegeven, door hun vergelijkende werk aan micro-organismen. Lovelock was altijd fulltime-klimaatalarmist, bracht jaarlijks boektitels uit als ‘The Burning Rage of a Dying Planet’. Moeder Aarde zou boos zijn op ons mensen, en ons met stormen, vloed en vulkanen van de aarde vegen.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op Climategate.

... duurzame economie is niet duurzaam maar wel duur?

Simon Rozendaal heeft het al vaker betoogd: duurzame energie is flauwekul. Nu gaat hij in op de gevolgen voor de planeet als we die vol zetten met windmolens en zonnecellen.
Klik op de tekst om deze video te bekijken op Elsevier

... vergroening een ramp is voor de economie?

Een vergroening van de economie levert geen economische groei op. Daarvoor waarschuwt een groep van dertig wetenschappers, ingenieurs en economen vandaag in een open brief.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen de Telegraaf.

... CO2 voeding voor planten is, en geen gif ?

Isolated for 42 days in chambers of ambient and elevated CO2 concentrations, we periodically document the growth of cowpea plants (Vigna unguiculata) via time-lapse photography.
Klik op de tekst om deze video te bekijken

... de kosten voor inpassing duurzame energie in Europa op het stroomnet €104 miljard bedragen?

Netbeheerder Tennet heeft het moeilijk. De Nederlandse overheid wil geen leningen meer geven en wil het liefst zo snel mogelijk een deel van TenneT verkopen en eventueel de rest privatiseren. In Duitsland is het al niet anders, maar er gloort licht aan de horizon. Althans als private investeerders bereid zijn om er miljarden in te steken. En dat is nog maar de vraag.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op Fibronot

... windparken geen energielever PLICHT hebben en andere centrales wel?

KRO Brandpunt: Windmolens windhandel deel 1.
Klik op de tekst om deze video te bekijken

... backup-kosten niet worden doorgerekend in de kostprijs van windenergie?

De 'Global Warming Policy Foundation' (GWPF) oefent reeds jarenlang kritiek uit op het Britse klimaatbeleid en het energiebeleid dat in het verlengde daarvan wordt gevoerd. Recentelijk presenteerde de GWPF een nieuw rapport van de hand van professor Gordon Hughes. Aan het persbericht ontleen ik het volgende:
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op de Dagelijkse Standaard

... de milieuwinst van windstroom tegen valt?

De milieuwinst van windenergie is verwaarloosbaar klein en wordt bij verdere groei van het windvermogen zelfs negatief, aldus dr. Kees Le Pair, lid van de Raad Wetenschap, Techniek en Maatschappij van KIVI NIRIA.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op technologisch tijdschrift De Ingenieur

... windmolens bij windkracht 8 (=max vermogen) het geluid produceren van een houseparty ? (en dat midden in de natuur, 10 volle dagen per jaar)

De rytmische slag van een windmolen blijkt heel wat meer geluid te produceren dan algemeen wordt erkend.
Klik op de tekst om deze video te bekijken op YouTube.

... de menselijke uitstoot van CO2 niet de oorzaak kan zijn van de gemeten CO2 stijging?

Voor wie het allemaal gemist heeft vat ik even heel kort samen wat hier speelt. Het is wat mij betreft een tweede revolutie in de klimaatwetenschap waarbij de eer van de eerste aan Henrik Svensmark toekomt. Professor Murray bewijst aan de hand van de jaarlijkse sinusoïde gang van de stijging van de CO2-concentratie zoals nu 30 jaar continu gemeten op Mauna Loa dat die CO2-stijging NIET of NAUWELIJKS aan de menselijke uitstoot van CO2 kan worden toegeschreven.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op Climategate.nl

... volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het klimaatprobleem wel meevalt?

De effecten van de klimaatverandering in Nederland zijn beheersbaar, staat in een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het klimaat blijft veranderen, maar dat gaat zo langzaam dat burgers, bedrijven en overheden zich eraan kunnen aanpassen.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen de site van de NOS

... milieuactivisme veel overeenkomsten heeft met religie?

Man-made global warming is an earth-worshiping religion. The essential feature of any religion is that its pronouncements are to be accepted on faith, as opposed to hard evidence. And as with most religions, it is susceptible to the earthly temptations of money, power, politics, arrogance, and deceit.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen American Thinker

... en dat GroenLinks deze religie predict?

Milieu-Activisme is vergelijkbaar met religie. Vanuit en antropologisch oogpunt fungeert milieu-activisme en dierenrechtenactivisme e.d. als een religie. Daarom komt de naam Linkse Kerk goed overeen met het gedachtegoed van vele linkse denkers.
Klik op de tekst om het interview met Michael Crighton te zien.

... moeder aarde "Gaia" zeer wreed is?

Politiek-correcte intellectuelen denken dat zij het alleenrecht hebben op fatsoen, maar die zich ondertussen door en door onfatsoenlijk gedragen, hebben bewust besloten om andersdenkenden te demoniseren. Vrijwel elke menselijke activiteit, inclusief ademhalen, brengt immers dat vermaledijde gas kooldioxide voort. Mede daarom gaat het 'decarboniseren' van de economie, zoals het in klimaatjargon heet, triljoenen euro's kosten. Overigens hebben de voorstanders van een rigoureus klimaatbeleid daar iets op gevonden: ze praten niet meer over absolute bedragen maar over percentages, dat klinkt beter bij de domme, Greenpeace donerende burger. Het kost 'maar' 3 procent van de wereldeconomie in 2030 ofwel 'slechts' zo'n 225 euro per wereldburger. Alleen kunnen niet alle wereldburgers dat bedrag ophoesten. Dat mag u voor hen doen. Naast uw eigen bijdrage uiteraard....
Klik op de tekst om een video te bekijken van George Carlin.

... windmolens geen winstmachines zijn?

Falmouth Wind Turbine Options Analysis group began a discussion on Tuesday about the short-term and long-term financial implications of shutting down the town-owned wind turbines at the wastewater treatment plant on Blacksmith Shop Road.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op WindWatch

... Fair Trade produkten slecht zijn voor boeren?

Fair trade is helemaal niet zo goed voor boeren in de derde wereld als we allemaal denken. In sommige gevallen zijn boeren zelfs slechter af.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen.

... er €13 miljard nodig is voor investeringen in windmolens tot 2020?

Om de nieuwe doelstelling voor windenergie te halen is circa € 13 tot € 15 miljard aan investeringen in windmolens nodig tot 2020. En dan zijn de kosten voor de aansluiting van windparken op zee op het landelijke hoogspanningsnet nog niet meegenomen. Gelukkig zijn er oplossingen mogelijk om de markt een nieuwe impuls te geven. De SDE+regeling kan aantrekkelijker gemaakt worden door het uitgangspunt dat de goedkoopste alternatieve energiebronnen het eerst aan bod komen, deels los te laten.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen

... windmolens uw factuur met minstens 170 euro zullen verhogen?

Dat huishoudens meer gaan betalen heeft volgens het AD meerdere oorzaken. De hogere gasprijs die 1 juli ingaat zorgt er dit jaar al voor dat huishoudens ruim 30 euro meer kwijt zijn. De stijging van het btw-tarief naar 21 procent, per 1 oktober, kost gemiddeld nog eens 35 euro extra.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op het AD

... milieumaatregelingen langs snelwegen vaak weggegooid geld is?

n Nederland worden jaarlijks miljoenen euro's over de balk gesmeten, doordat milieumaatregelen rond snelwegen vaak niet effectief zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld over de plaatsing van geluidsschermen of het aanleggen van dempend asfalt.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen.

... het aantal doden per opgewekte TW joule elektriciteit van een kerncentrales het laagst is?

I wrote this back in 2008 and with one new death that is somewhat nuclear energy related (a death at one of the japanese nuclear plants following the 8.9 earthquake) the statistics are not changed. Japan should have had sealed backup diesel generators or updated some of their designs. However, nuclear still compares very, very well to the other energy sources.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op Nect Big Future

... Groninger PvdA gedeputeerde Moorlag een haveneiland op zee wil voor onderhoud? Kosten meer dan > €1.000.000.000

De Groningse gedeputeerde William Moorlag (PvdA) wil dat er binnen tien jaar een nieuw eiland wordt aangelegd in de Noordzee. Het eiland moeten dienen als werkplaats voor de bouw van een paar grote windmolenparken.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op de Elsevier

... er een dodelijke keerzijde aan windenergie zit?

Met de eerste herfststormen achter de rug weten windmolens nogal wat aandacht te trekken. Beveiligingen die niet werken waardoor de windmolen over z’n toeren gaat, wieken die afbreken, complete masten die omvallen, het kan niet op. Over het algemeen zijn windmolens veilig. Behalve veel ongemak voor de omgeving van een windmolenpark op land zijn er bij calamiteiten met windmolens nog geen burgerslachtoffers gevallen. Hoe anders is dat bij de fabricage van één van de belangrijkste onderdelen van de generator, de neodymium magneten die in China worden gemaakt.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op Fibronot.

... de groene partijen van Europa een rode agenda hebben?

Why do you fight? Watch the video sequel to "If I wanted America to fail ..."
Klik op de tekst om deze video te bekijken op YouTube

... de produktie van electrische auto's vervuilender is dan gewone auto's?

Een elektrische auto mag wel minder broeikasgas uitstoten, de productie ervan vergt twee keer zoveel energie als die van conventionele auto's, staat in een Noorse studie. Elektrische auto's zijn gemeten over hun hele levensduur vuiler dan benzine- en dieselauto's. De uitstoot van broeikasgassen is wel lager, blijkt uit een Noorse studie.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op de Volkskrant.

... de invloed van de zon en kosmische straling op het klimaat genegeerd wordt?

Henrik Svensmark heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar de invloed van kosmische straling op ons klimaat.
Klik op de tekst om een uitstekende documentaire hierover te zien zien op YouTube.

... er een film bestaat over de Global Warming Zwendel?

Als reactie op de klimaatdocumentaire van Al Gore is door klimaatsceptici de documentaire “The Great Global Warming Swindle” (TGGWS) vervaardigd. Toen deze documentaire op 8 maart door het Engelse Channel 4 werd uitgezonden, leidde dit tot heftige discussie. In TGGWS probeert men de kijker ervan te overtuigen dat de huidige stand van de wetenschap een geheel andere boodschap verkondigt dan het IPCC 2007. Volgens TGGWS is het nog allerminst zeker dat de mens invloed heeft op het klimaat. Zowel Al Gore in de documentaire “An inconvenient Truth” als de makers van deze documentaire spelen in op de emoties van het publiek. In deze recensie worden de beweringen in TGGWS in de context van de kennis over klimaatverandering geplaatst.
Klik op de tekst deze klimaatdocumentaire te bekijken.

... de ijsbeer helemaal niet uitsterfd?

Zo menen tallozen dat het door de opwarming van de aarde (die, nu we het er toch over hebben, al zeventien jaar absent is) heel slecht gaat met de ijsbeer. Het tegendeel is waar, schrijft de Canadese zoöloog Susan Crockford, die het beest in kwestie al 35 jaar bestudeert, in haar recente rapport Ten good reasons not to worry about the polar bear . In 1966 waren er nog maar 10.000, tegenwoordig op zijn minst 25.000. Dat de witte mascotte zich senang voelt (op één subpopulatie na – die in de Western Hudson Bay) heeft overigens weinig met de temperatuur te maken en alles met het feit dat veertig jaar geleden de jacht is gereguleerd.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen.

... de scheten van dinosaurussen de aarde hebben opgewarmd volgens onderzoek BBC ?

British scientists have calculated the methane output of sauropods, including the species known as Brontosaurus. By scaling up the digestive wind of horses, they estimate that the total population of dinosaurs, produced 520 million tonnes of gas annually. They suggest the gas could have been a key factor in the warm climate 150 million years ago.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op BBC Nature.

... de onterechte ban op DDT door de milieubeweging voor miljoenen doden heeft gezorgd?

Ever since Rachel Carson’s 1962 book “Silent Spring,” environmental extremists have sought to ban all DDT use. Using phony studies from the Environmental Defense Fund and the Natural Resources Defense Council, the environmental activist-controlled Environmental Protection Agency banned DDT in 1972. The extremists convinced the nation that DDT was not only unsafe for humans but unsafe to birds and other creatures as well. Their arguments have since been scientifically refuted.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op Eco-Imperialism en koop dit boek (zie onderaan)

... er volgens de VN slechts 64 doden zijn gevallen bij de kernramp in Chernobyl?

A compilation of statistics and quotations, including links to sources where applicable, presenting a snap-shot of the opposing views concerning the Chernobyl disaster and its ramifications.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op Channel 4

... de oprichter van Greenpeace deze milieuclub al lang heeft verlaten?

Greenspirit founder and former environmental activist Dr. Patrick Moore embarked on a mission to save the planet in 1971 as a key member of Greenpeace. A scientist at heart, Moore obtained a Ph.D. in ecology from the University of British Columbia, where he became entrenched in the traditional ecological perspective that humanity is a part of nature.
Klik op de tekst om dit interview te horen.

... president Obama weer een nieuwe kerncentrale heeft geopend?

The US President has announced funding for the country's first nuclear power plants in nearly three decades.
Klik op de tekst om deze aankondiging te bekijken op YouTube.

... er minimaal 9 fouten staan in Al Gore’s “an inconvenient truth” ?

Er bestaan diverse ducumentaires die de leugens van Al Gore aantonen.
Klik op de tekst om een van deze documentaires te zien.

... deze documentaire Al Gore nachtmerries bezorgd?

Welcome to our Virtual Premiere! Every Global Warming prediction, has proven to be science fiction. Uncover the truth as we expose the shepherds of Climate Change in this new controversial documentary. Introducing first time filmmakers Pete Garcia II (director), Jesse Jones (writer), Deyvis Martinez (dp), and Will Rich (sound) in their debut feature length film. Independently funded, this indie documentary is not associated with any corporate sponsorship or funding whatsoever. No hidden agendas, just the COLD truth. Support our grassroots campaign through word of mouth. Help spread the word!
Klik op de tekst om de documentaire te bekijken.

... de klimaat Jomanda Al Gore niet blij is met tegenargumenten

This documentary explores the journey of discovery from both local and global perspectives of climate change. A balanced panel of world renown scientists discuss and debate the research while local activist and skeptics volunteer time to their cause.
Klik op de tekst om deze video te bekijken.

... biologisch voedsel niet gezonder is?

Hoewel biologische producten steeds populairder worden, levert de consumptie ervan geen aantoonbare gezondheidsvoordelen op, blijkt uit de grootste onderzoeksanalyse die ooit op dit gebied is gehouden. Voor de analyse zijn de meest relevante onderzoeken van de afgelopen 45 jaar op een rij gezet
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op de Volkskrant.

... je biologische buurvrouw gemakkelijk op de kast te krijgen is

Wordt u ook zo moe van al die biologische en vegetarische types? Simon Rozendaal geeft tips hoe u uw biologische buurvrouw op de kast krijgt. Biologisch voedsel is 2x zo duur. Biologisch voedsel neemt veel meer landbouwgrond in beslag. Eieren uit legbatterijen kun je gewoon bij de Turk krijgen en heeft 25% minder CO2 uitstoot. En er is nog nooit een onderzoek geweest of biologisch voedsel echt lekkerder is.
Klik op de tekst om deze uitleg van Simon te bekijken .

... Biologisch voedsel het milieu schaadt?

„Biologisch voedsel is helemaal niet goed voor het milieu.” Dat stelt Aalt Dijkhuizen, de topman van de Universiteit van Wageningen, die de aanval heeft geopend op de plofkipacties van Wakker Dier. Hij noemt de acties ’merkwaardig’.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen.

... er in het verleden miljoenen is uitgegeven door de PvdA aan schimmige milieuprojecten?

Ex minister Jacqueline Cramer (PvdA) van Milieu, die momenteel onder vuur ligt vanwege haar steun aan de acties van het krakersblad Bluf!, dreigde de subsidies aan milieuclubs vorige week te stoppen. Maar waar gaan die miljoenen nu eigenlijk allemaal naar toe?
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op Elsevier.

... ontgroening van ons land ongeveer 20 miljard euro kost?

‘Ontgroening’, veel minder doen aan klimaat en milieu, moet het sleutelwoord zijn voor de bezuinigingen die de overheid wil realiseren. Op de Ontgroeningsdag 2010 presenteerde voorzitter Adriaan de Lange van de Groene Rekenkamer een plan dat 20 miljard kan opleveren. Het schrappen van deze milieu regels en plannen is bovendien het minst pijnlijk van alle alternatieven. Veel van de huidige voorgestelde maatregelen op milieu/klimaatgebied moeten het vooral hebben van een hoog ‘feelgood’-gehalte, hun praktische betekenis is verwaarloosbaar. Daar staat tegenover dat een bezuiniging van 15% op willekeurig welk ander beleidsterrein (politie, onderwijs, uitkeringen) de burgers veel meer en dieper zal raken.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op de Groene Rekenkamer.

... er nog nooit zoveel poolijs is geweest op Antartica als in september 2012?

Je zult het nergens lezen in de media, maar rond de zuidpool is momenteel meer zeeijs dan ooit eerder sinds het begin van de metingen in 1979. De laatste 14 dagen sneuvelden al vele dagrecords maar nu is dan ook het absolute record eraan gegaan. Er was natuurlijk welveel tamtam in de media over het laagterecord rond de noordpool. Verzwegen wordt dan weer het recente inzicht dat zeeijs aan de beide polen omgekeerd gecorreleerd lijkt.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op Climategate.nl

... de mens niet schuldig is aan tientallen dagelijkse rampen?

Er zijn dagelijks tientallen aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.
Klik op de tekst om en actuele rampenkaart te zien.

... de weerstations op aarde niet gelijkmatig verdeeld zijn over de aarde?

Het aantal weerstations op aarde wisselt nogal. Op die manier valt een gemiddelde temperatuur op aarde moeilijk te meten. Na de val van de USSR in 1989 bijvoorbeeld zijn alle weerstation is Syberie verdwenen. 3x raden wat voor invloed dat heeft gehad op de gemiddelde temperatuur op aarde.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen.

... 30.000 doden per jaar gerelateerd zijn aan koud weer?

Forecasters expect a cold front to sweep south and east across the UK from the west at the weekend, resulting in snow where milder air meets cold air. Age UK wants people to check on elderly neighbours and relatives to ensure they stay warm as temperatures fall. About 25,000 to 30,000 deaths are linked to the cold weather in the UK every year, according to NHS figures.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen op de site van de BBC

... de Zuidpool de afgelopen 30 jaar iets kouder is geworden?

Wat heeft de grootste kenner van Antarctica – Prof. Dr. heinrich Miller van het Alfred Wegener Institut für Polar und Meeresforschung - te zeggen over het kwik op de zuidpool? Jammer dat ook hij afsluit met een gratuite handreiking naar een terrein – global warming – waar hij vast geen verstand van heeft maar wat hem vast ook wel de nodige onderzoeksfondsen zal hebben opgeleverd. Netto toch dikke winst dit spoort eerlijkheid op het eigen terrein.
Klik op de tekst om dit artikel te lezen

Wel, nu weet u het!

En zij weten het ook:

PVV Provincie Groningen

- Climategate.nl: Het meest gelezen en besproken online platform over klimaatverandering

- Groenerekenkamer.nl: Eerlijk over 't milieu

- Windmolenklachten.nl

- Fibronot

- Duurzame100.nl ; Nederlandse kampioenen duurzaamheid op de hak

- De in 2008 overleden ir J.A. Halkema

- Klimaatfraude.info

PVV vakliteratuur PVV vakliteratuur PVV vakliteratuur